Το blust είναι ένα μείγμα στερεών υλικών με κυρίαρχο στοιχείο το βιοκάρβουνο. Η παραγωγή του προήλθε από πυρόλυση και είναι απόλυτα φυσικό προϊόν, σε  διάφορες κοκκομετρίες, ικανές να καλύψουν ανάγκες διαφυλλικών ψεκασμών, ριζοποτισμάτων, προσθήκης  στο έδαφος και στις ζωοτροφές. Η εξαιρετικά πορώδης επιφάνειά του ( ένα κουταλάκι του γλυκού έχει επιφάνεια όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου) μπορεί να λειτουργήσει σαν συσσωρευτής ενέργειας. Επίσης συμβάλει στον καθαρισμό του νερού με μηδενική εκμηχάνιση, κάτι πολύ χρήσιμο στην αγροτική παραγωγή. Οι χρήσεις του blust είναι άπειρες σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας (απόσμηση, απολύμανση, σκυροδέματα, καλλυντικά, οδοντόκρεμες) με μικρό κόστος και μεγάλη απόδοση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μέθοδο καλλιέργειας, όπως βιολογική, συμβατική, ολοκληρωμένης διαχείρισης και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, όπως σε ανοιχτό χώρο, πάσης φύσης θερμοκήπια, υδροπονία, αεροπονία κλπ.

 

-. Η πρόσθεση του blust στο έδαφος σε μία κοκκομετρία 2-5mm θα αυξήσει σημαντικά την υδατοσυγκράτηση καθώς και το λίπασμα γύρω από την ριζόσφαιρα, με αποτέλεσμα την μείωση της λίπανσης και του ποτίσματος. Σαν αποτέλεσμα, ο υδροφόρος ορίζοντας θα παραμείνει καθαρός ακόμη και αν εφαρμόζονται  χημικά εδάφους. Εάν ο γεωργός ενισχύει την καλλιέργεια και με οργανικά υλικά, όπως Bokashi Marathon και Land Recovery,  τα αποτελέσματα βελτιώνονται  διαρκώς. Σημαντικές βελτιώσεις στο έδαφος λαμβάνουν χώρα, όπως αφράτεμα, προσρόφηση τοξικών ουσιών και βαρέων μετάλλων, μακρά αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων, γρήγορη απόσμηση μετά την διασπορά κοπριάς, αύξηση του ριζικού συστήματος.

Επομένως με την χρήση του blust, δημιουργoύμε γόνιμο εδάφος για πάντα (στην Νότια Αμερική ανακαλύφθηκαν χωράφια με τέτοιο υλικό ηλικίας 3000 ετών) μειώνουμε τα έξοδα στην παραγωγή, μιας και το blust θα είναι για πολλές εκατονταετίες στο χώμα, διασφαλίζοντας την αειφορία. Με υγιές έδαφος και υπόστρωμα, παράγουμε γερά φυτά  με νόστιμους καρπούς και μεγάλες σοδειές.

Η χρήση του blust στο φύλλωμα αυξάνει την παρουσία των ωφέλιμων μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα την  αύξηση της ανταλλαγής των ηλεκτρονίων, άρα και την δημιουργία περισσότερης χλωροφύλλης. Έτσι εξηγείται η αισθητά μειωμένη παρουσία εχθρικών εντόμων και η προσέλκυση ωφελίμων.

-.Τα ωφέλη για το περιβάλλον είναι πολυάριθμα. Σε αντίθεση με το ορυκτά που χρησιμοποιούνται στην γεωργία και δεν είναι οικολογικά, όπως ζεόλιθος, ατταπουλγίτης, διατομίτης, περλίτης κλπ. το blust  σαν οικολογικό υλικό και βιολογικός παράγοντας, όχι μόνο δεν πληγώνει τον πλανήτη ανεπανόρθωτα, αλλά είναι ανανεώσιμο και μπορεί να παραχθεί με φιλικό προς το περιβάλλον άκαπνο τρόπο, από μία πλειάδα υλικών, υπερέχοντας των ορυκτών σε όλες τις ποιοτικές παραμέτρους. Αρκεί να ειπωθεί ότι με την χρήση του blust χρειαζόμαστε  25  φορές λιγότερο υλικό έναντι οποιουδήποτε ορυκτού, και με καλύτερα αποτελέσματα. Η απουσία βαρέων μετάλλων είναι σημαντικός παράγοντας. Με δεδομένο ότι η ξηρασία απειλεί την παγκόσμια γεωργική παραγωγή, η μείωση των ποτισμάτων και της λίπανσης είναι μεγάλη ανάσα για τον πλανήτη. Επίσης, η δέσμευση  του CO2 στο χώμα βελτιώνει την ατμόσφαιρα και με το αφράτεμα του εδάφους, οι καλλιεργητικές φροντίδες όπως φρεζάρισμα, δισκοσβάρνα κλπ μειώνονται δραστικά. Με όλα τα παραπάνω  μειώνεται σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα της γεωργίας. Η πρόσθεση του blust σε οργανικά βιολογικά λιπάσματα πολλαπλασιάζει την απόδοσή τους με αποτέλεσμα την αποφυγή των ενεργοβόρων συνθετικών λιπασμάτων. Γιά ένα γραμμάριο φωσφόρου που θα παραχθεί στο εργοστάσιο θα απαιτηθούν 1.000.000 μονάδες ενέργειας παραπάνω από ότι θα χρειαστεί να το παράξει η φύση. Με το Blust καθίσταται δυνατή η  φίλτρανση του νερού μέσα στο έδαφος, αποφεύγοντας τα πανάκριβα ενεργοβόρα συστήματα καθαρισμού. Για όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, η βελτίωση του περιβάλλοντος είναι προφανής.

– .Δοσολογία στους ψεκασμούς: 80-100 γρ. ανά 100 lt νερού.

Δοσολογία στο ριζοπότισμα: 200-400 γρ. ανά   1000 lt νερού.

Πρόσθεση στο έδαφος 2-3 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα μετά από εδαφική ανάλυση.

Μέτρα ασφαλείας: να αποφεύγεται η εισπνοή της σκόνης.

Η παγκόσμια ενασχόληση  με το υλικό αυτό, μας δίνει την βεβαιότητα ότι θα σας έχουμε  αρωγούς στην προώθηση του blust.