Η γεωργία μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους και να γίνει εύκολη και αποδοτική με τους ενεργούς μικροοργανισμούς του Ιάπωνα Δρ. ΤΕΡΟΥΟ ΧΙΓΚΑ. Τα προϊόντα της ECO SILENCE, (LAND RECOVERY, CITY RECOVERY) προωθούν την γρήγορη αύξηση των χρήσιμων μικροοργανισμών. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για την δημιουργία υγιών εδαφών και αρίστων συνθηκών ανάπτυξης για τα φυτά. Έτσι γίνεται δυνατή η διατήρηση υψηλών εσοδειών και φυτών καλής ποιότητας.

Με την τεχνολογία ECO SILENCE στοχεύουμε στην εξάπλωση των ενεργών μικροοργανισμών, οι οποίοι υπερτερούν στους βλαβερούς οργανισμούς και καθαρίζουν το περιβάλλον, περισυλλέγουν τις επικίνδυνες ρίζες του οξυγόνου και διαθέτουν στο έδαφος θρεπτικά συστατικά.
Μια επαναστατική ανακάλυψη, η χρήση των προϊόντων ECO SILENCE – των ενεργών μικροοργανισμών-, έχει προκαλέσει ήδη ένα σημαντικό κίνημα στην Ευρώπη. Ο Ιάπωνας καθηγητής γεωπονίας Teruo Higa, αναζητώντας τους παράγοντες της γονιμότητας του εδάφους, πριν από τριάντα χρόνια, κατόρθωσε να ανακαλύψει ένα μείγμα μικροοργανισμών, το οποίο είναι σε θέση να αναστρέψει τις επιπτώσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Εν τω μεταξύ η ανακάλυψη αυτή έχει εξελιχθεί σε μια εκτεταμένη τεχνολογία με φανταστικές δυνατότητες εφαρμογής, αρχικά στη γεωργία, στη κτηνοτροφία, στη παραγωγή τροφίμων και στη προστασία του περιβάλλοντος.
Αποτελείται από βακτήρια μαγιάς, βακτήρια γαλακτικού οξέος και φωτοσύνθεσης, τα οποία γνωρίζουμε από τη παραγωγή τροφίμων και δεν είναι βέβαια γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Το εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι οι αερόβιοι μικροοργανισμοί-δηλαδή αυτοί που χρειάζονται οξυγόνο για να επιβιώσουν- και οι αναερόβιοι που δεν χρειάζονται οξυγόνο, βρίσκονται σε μια ισορροπία, έτσι επιδρούν συνολικά στην αναζωογόνηση, στην επανασύνδεση και στην αντιοξείδωση του περιβάλλοντος. Το γεγονός, ότι το εντυπωσιακό αυτό μίγμα των ECO SILENCE δεν απαιτεί π.χ. οξυγόνο για να αναπτυχθεί, αποτελεί το κλειδί της κατανόησης των διαφόρων εφαρμογών στη γεωργία.
Η δράσεις των προϊόντων ECO SILENCE.
Οι τρείς βασικές δράσεις των ECO SILENCE προϊόντων είναι:
– Ο καθαρισμός- δηλαδή η αποικοδόμηση των διαδικασιών σήψης, των ενοχλητικών οσμών, και των τοξικών ουσιών του περιβάλλοντος.
– Η αντιοξειδωτική ικανότητα- δηλαδή η περισυλλογή των επικίνδυνων ριζών του οξυγόνου.
– Η ζύμωση- δηλαδή η μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε πολύτιμες πρώτες ύλες.
Σημαντική είναι η εφαρμογή των ECO SILENCE προϊόντων στη γεωργία, στην αναζωογόνηση των μίκροοργανισμών του εδάφους, έτσι ώστε να δημιουργούνται πολύτιμες λειτουργικές ουσίες όπως π.χ.: σακχαρούχες ουσίες, αλκοόλες, οργανικά οξέα, αμινοξέα, βιταμίνες, ένζυμα και αντιοξειδωτικές ουσίες. Αυτές οι πολύτιμες βιολειτουργικές ουσίες είναι η καλύτερη τροφή για άλλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια τρέφουν τα φυτά.