Η μόλυνση της γης έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Με την βοήθεια του City Recovery  μπορούμε να εξουδετερώσουμε την μόλυνση και να κάνουμε την γη μας ένα παράδεισο άξιο για τα παιδιά μας

Οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του πολλαπλασιασμού των ειδών στα οικοσυστήματα ποταμών, λιμνών και άλλων υδάτων.

Με την βοήθεια των ωφέλιμων μικροοργανισμών μπορούμε να επιταχύνουμε την αποικοδόμηση καθιζήσεων και να απομακρύνουμε τις άσχημες οσμές.